Tất cả bài viết

GIẢI ĐẤU BDU ROBO FIGHT NĂM 2019

GIỚI THIỆU VỀ BDU ROBO FIGHTBDU Robo FIGHT là giải đấu thể thao Robot đối kháng lần đầu tiên được tổ chức tại Đại Học...

GIẢI ĐẤU HUTECH ROBO FIGHT NĂM 2019

GIỚI THIỆU VỀ HUTECH ROBO FIGHTHUTECH ROBO FIGHT là giải đấu thể thao Robot đối kháng lần đầu tiên được tổ chức tại Đại Học...