Hướng dẫn cơ bản

Cài đặt cơ bản - Phần 2

Thanh máu(HP)Chuyển đổi giữ góc nhìn thứ nhất(FPV) và góc nhìn thứ hai(TPV). Tình trạng kết nối WI-FI, pin còn lại, bật/tắt chế độ xem...