Kết quả HUTECH ROBOFIGHT 2019- Cập nhật

Kết quả HUTECH ROBOFIGHT 2019- Cập nhật

 • Bảng A
  1. IMPOSSIBLE
  2. GÀ CON CHÍP CHÍP
  3. GUMMER
  4. MANTORO
  5. AQUAFINA
  6. TF
  7. C3
  8. AUTO WIN
  9. ONEHIT
 • Bảng B
  1. THE SHY 0175
  2. ZERO ZONE
  3. DOUBLE KAY
  4. NEVER GIVE UP
  5. WIND
  6. CAR PLUS
  7. BIG ROBOT
  8. BLACK B1
  9. ĐEN
  10. 17DTDA2-TRẮNG
 • Bảng C
  1. CÁ CHÉP
  2. TM1
  3. SOEURS
  4. YASUO - 18DDTA1
  5. TTS
  6. TRs
  7. ĐỒNG ĐƠ
  8. TH
  9. TH CLUB
 • Bảng D
  1. CUỒNG PHONG
  2. ARE YOU SCARE
  3. Ô TÔ C2
  4. A2-01
  5. DOTC2
  6. PIKACHU
  7. M.U
  8. TVTH 

Kết Quả thi đấu đợt 2

 • Bảng A
  1. IMPOSSIBLE
  2. MANTORO
  3. TF
  4. C3
  5. ONEHIT
 • Bảng B
  1. THE SHY 0175
  2. DOUBLE KAY
  3. CAR PLUS
 • Bảng C
  1. CÁ CHÉP
  2. 1050 TEAM
  3. YASUO - 18DDTA1
  4. TRs
  5. TH CLUB
 • Bảng D
  1. ARE YOU SCARE
  2. A2-01
← Bài trước Bài sau →