Sản phẩm tiêu chuẩn

-35%
 GANKER BATTLE ROBOT (Black)  GANKER BATTLE ROBOT (Black)
8,599,500₫ 13,230,000₫

GANKER BATTLE ROBOT (Black)

8,599,500₫ 13,230,000₫

-40%
 GANKER BATTLE ROBOT (BLUE)  GANKER BATTLE ROBOT (BLUE)
8,694,000₫ 14,490,000₫

GANKER BATTLE ROBOT (BLUE)

8,694,000₫ 14,490,000₫